Previous Next

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Ireneusza Krackie oferuje wyroby z laminatu poliestrowo-szklanego (PS) które otrzymywane są w wyniku przesycenia tkaniny szklanej żywicą chemoutwardzalną, a następnie utwardzenie jej. Powstały w ten sposób produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, niewielkim ciężarem właściwym, odpornością na korozje, na czynniki atmosferyczne oraz chemiczne. Wyroby mogą być eksploatowane w warunkach atmosferycznych przez ponad 30 lat.

Oferujemy:

  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • Przepompownie ścieków
  • Studnie wodomierzowe
  • Zbiorniki do opryskiwaczy
  • Zbiorniki na deszczówkę
  • Szamba


Współpracujemy z klientami hurtowymi oraz indywidualnymi. Zakład dysponuje możliwością produkcji innych wyrobów z laminatu PS wg indywidualnego projektu klienta.

Zapraszamy do podjęcia współpracy


Drukuj   E-mail